ทะเบียนรถ ญถ 1688
ค้นหา   หมวดอักษร:    หมายเลข:    ค้นหา    แสดงทั้งหมด
ราคาไม่เกิน:    ค้นหาตามราคา

✎ วิธีใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะหมวดอักษร เช่น 5กข
ให้ใส่เฉพาะช่องหมวดอักษรเท่านั้น ช่องหมายเลขให้เว้นว่างเอาไว้ แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะหมายเลข เช่น 168
ให้ใส่เฉพาะช่องหมายเลขเท่านั้น ช่องหมวดอักษรให้เว้นว่างเอาไว้ แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาทั้งหมวดอักษรและหมายเลข เช่น 5กข 168
ให้ใส่ทั้งช่องหมวดอักษรและช่องหมายเลข แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาตามราคา เช่น ราคาไม่เกิน 30,000 บาท
ให้ใส่ที่ช่องราคาไม่เกิน แล้วกดปุ่มค้นหาตามราคาทะเบียนรถ 1688

☆ ผลรวมเท่ากับ 28 ☆
- ทะเบียนรถ 1688 และป้ายประมูล กทม 1688 หรือทะเบียนรถ ญถ 1688 ทะเบียนรถราคาถูก 1688 และทะเบียนรถ ญถ 1688 หรือป้ายทะเบียนรถสวย ญถ 1688 love ทะเบียน ญถ 1688 เลขทะเบียนสวย 1688 และทะเบียนรถ ญถ 1688 ทะเบียนรถ ญถ 1688 หรือทะเบียนรถเลขสวย ญถ 1688 ทะเบียนรถ ญถ 1688 ทะเบียนประมูล ราคาถูก ญถ 1688 หรือทะเบียนรถ 1688 และทะเบียนรถ ราคา 1688 เลข ทะเบียน รถ มงคล ญถ 1688 เลขทะเบียนรถสวย ญถ 1688 ทะเบียนรถ 1688 ทะเบียน สวย ญถ 1688 ทะเบียนรถ ญถ 1688

ทะเบียนรถ ญถ 1688

ราคา: 99,001 บาท

สถานะ: READY

ญถ1688 , ญถ , 1688 , LTB

168 ฮก ลก ซิ่ว , รวยทั้งชาติ

168 ("ฮก ลก ซิ่ว" อ่านแบบจีนฮ่องกง ก็คือ "ย่าห์ โหล่ว ฟัด")
เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร

    กลุ่มเลขตระกูล 168 ได้แก่ 1668 1688
  • เลข 1 หมายถึง หนึ่งเดียว (ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง)
  • เลข 6 หมายถึง ทาง (ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ)
  • เลข 8 หมายถึง รวย (ซิ่ว หมายถึง อายุยืน)
เมื่อนำเอาตัวเลขมารวมกันจะมีความหมาย "รวยทางเดียว" หรือ "รวยทั้งชาติ" (ไปทางไหนก็รวย)